Τι είναι το DCA – Dollar Cost Averaging

Τι είναι ο μέσος όρος κόστους δολαρίου (DCA) όπως ακριβώς μεταφράζεται στα Ελληνικά? Κάποιοι παλαιοί στον χώρο του χρηματιστηρίου ίσως να το ξέρουν και ως μουαγιέ.

Τι ειναι το DCA

Ακριβώς όπως στα επενδυτικά μέσα στις κλασικές χρηματοπιστωτικές αγορές, υπάρχουν επίσης μακροπρόθεσμοι επενδυτές που περιμένουν υπομονετικά τον χρόνο-στόχο ή την τιμή που ορίζουν σε επενδύσεις Bitcoin και κρυπτονομισμάτων. 

Σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον μέσο όρο κόστους δολαρίου (DCA) όπως ακριβώς μεταφράζεται στα Ελληνικά. Κάποιοι παλαιοί στον χώρο του χρηματιστηρίου ίσως να γνωρίζουν την στρατηγική αυτή και ως μουαγιε.

Το DCA εφαρμόζεται και στα κρυπτονομίσματα και είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι χρήστες που επενδύουν σε Bitcoin ή άλλα νομίσματα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα πάντα με τις ατομικές τους στρατηγικές.

Τι είναι ο μέσος όρος κόστους δολαρίου (DCA);

Η επενδυτική στρατηγική και το προφίλ συμπεριφοράς των επενδυτών είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Επενδυτές διαφορετικών προφίλ μπορούν να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές στρατηγικές σε διαφορετικούς χρόνους η κάθε μία. 

Η διαμόρφωση του μέσου όρου της τιμής αγοράς ένος κρύπτο asset (Dollar Cost Averaging – DCA) ονομάζεται η συνεχής αγορά ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου (π.χ. το Bitcoin) σε διαφορετικές τιμές κτίσης (1η αγορά στην τιμή των 59000 BTC/USD, 2η αγορά στο 48500 BTC/USD και ούτε καθεξής) και εντός μιας ορισμένης χρονικής περιόδου η οποία καθορίζεται από τον επενδυτή (κάθε μήνα για παράδειγμα)

Χρησιμοποιείται ως μέθοδος όπου οι επενδυτές με μακροπρόθεσμους επενδυτικούς στόχους μπορούν να διαχειριστούν τον κίνδυνο έναντι των διακυμάνσεων και των αλλαγών στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου που αγοράζουν.

Χρησιμοποιείται για συναλλαγές Bitcoin και κρυπτονομισμάτων;

Η μέθοδος υπολογισμού του μέσου όρου του κόστους σε δολάρια είναι σαφέστατα μια μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται ευρέως και από επενδυτές για αγορές Bitcoin και γενικά κρυπτονομισμάτων. 

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν αυτήν τη μέθοδο για τα κρυπτονομίσματα, αγοράζουν και αποθηκεύουν το κρυπτονόμισμα σε προσωπικό τους πορτοφόλι ή σε κάποιο ανταλλακτήριο, με δική τους συχνότητα και στρατιγική για μία καθορισμένη διάρκεια μέχρι να το πουλήσουν για την αποκομιδή κερδών.

⚠️ Σημαντική σημείωση: Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. 

Γιατί να χρησιμοποιήσετε την στρατηγική της μείωσης του μέσου όρου κτίσης ενός κρυπτονομίσματος;

Είναι απόφαση κάθε επενδυτή να αποφασίσει με ποιους ατομικούς του όρους και πόσο συχνά θα πραγματοποιεί συναλλαγές. Οι επενδυτές που χρησιμοποιούν τη μέθοδο υπολογισμού του μέσου όρου κόστους πιστεύουν συχνά ότι δεν προστατεύονται από τον κίνδυνο να επενδύσουν τη λάθος χρονική στιγμή. 

Οι επενδυτές που χρησιμοποιούν τη μέθοδο του DCA πιστεύουν ότι το κρυπτονόμισμα τους θα αποκτήσει αξία μακροπρόθεσμα, ακόμη και αν η τιμή του Bitcoin ή άλλων κρυπτονομισμάτων που διαπραγματεύονται μπορεί να μειωθεί βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.

Σημασία του DCA σήμερα (Ιούνιος 2022)

Νωρίτερα φέτος (2022), οι αναλυτές, οι influencers και όλοι όσοι εργάζονται στον κλάδο του blockchain, “σκέφτηκαν” ότι τα κρυπτονομίσματα θα καταρίπτουν συνεχώς τα υψηλά όλων των εποχών για όλη το 2022.
Ως επιχειρήματα για αυτή τους την πρόβλεψη παρουσίασαν ιστορικά γραφήματα, μίλησαν για τα θεμελιώδη του εκάστοτε “αγαπημένου” τους project και πως όλα τελιλώς έδειχναν μία αναπανάληπτη απρόσκοπη ανοδική πορεία.

Φτάνοντας στο σήμερα, οι ίδιοι βγαίνουν και λένε τώρα ότι η κατάσταση έχει αλλάξει και ότι δεν έχουμε δει ακόμη τον “πάτο”.

⚠️ Κανείς δεν θα μπορέσει να προβλέψει το απόλυτο "κάτω" όπως κανείς δεν προέβλεψε ποτέ την "κορυφή"

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο στις επενδύσεις σας;

Όπως το λέει και ο τίτλος του άρθρου μας λοιπόν,

Έχοντας πάντα διαθέσιμο κεφάλαιο σε fiat και πραγματοποιώντας πολλαπλές συναλλαγές (αγορές στην προκειμένη χρονική περίοδο) ανά χρονικά διαστήματα, μειώνοντας έτσι τον Μέσο όρο κτίσης του κρυπτονομίσματος ή της μετοχής που επιλάξαμε να διαπραγματευτούμε.

Ο όρος σε συντομία ονομάζεται DCA (Dollar Cost Averaging) ή μουαγιέ και θα πρέπει να εφαρμόζεται βάση στρατηγικής ώστε να έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Όταν οι τιμές είναι στα χαμηλά τους αγοράζουμε σταδιακά ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και πουλάμε αντίστοιχα σταδιακά καθώς αυξάνονται οι τιμές.

Αυτή η μέθοδος βοηθάει και την ψυχολογία μας διότι δεν θα μετανιώσετε που ενδεχομένως να χάσατε τον “πάτο” ή δεν πουλήσατε στο μέγιστο της τιμής.