Τι είναι τα epoch στο οικοσύστημα του dYdX

Μια επισκόπηση του συστήματος epoch του dYdX

τι ειναι τα epoch

Μια επισκόπηση του συστήματος των epoch του dYdX, στα Ελληνικά.

Όλες οι ανταμοιβές και οι συμβάσεις για staking λειτουργούν σε κύκλους 28 ημερών, που αναφέρονται ως εποχές ή περιόδους (epochs).

Μια νέα περίοδο ξεκινά αυτόματα όταν τελειώνει η τρέχουσα

Τι συμβαίνει σε κάθε τέλος περιόδου epoch

Τα παρακάτω εκτελούνται στο τέλος κάθε εποχής-περιόδου:

  • Διανέμονται οι ανταμοιβές για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην πλατφόρμα του dYdX. Οι ανταμοιβές μπορούν να διεκδικηθούν στο dydx.community περίπου 7 ημέρες μετά το τέλος της περιόδου.
  • Διανέμονται οι ανταμοιβές του παρόχου ρευστότητας. Οι ανταμοιβές μπορούν να διεκδικηθούν στο dydx.community περίπου 7 ημέρες μετά το τέλος της περιόδου.
  • Οι αιτούμενες αναλήψεις για το Liquidity Staking Pool μπορούν να εκτελεστούν στη λήξη της κάθε περιόδου.
  • Οι αιτούμενες αναλήψεις για το Safety Staking Pool μπορούν παρομοίως να εκτελεστούν στη λήξη της κάθε περιόδου.

Επιβραβεύσεις και Staking

Το Epoch 0 κυκλοφόρησε στις 3 Αυγούστου 2021 και τα Trading Rewards βρίσκονται από τότε σε ισχύ. Αυτές οι επιβραβεύσεις θα διαρκέσουν έως τις 3 Αυγούστου 2026, 15:00:00 UTC .

  • Το Pool Staking παροχής ρευστότητας είναι ενεργό στο πρωτόκολλο του dYdX. Αυτή η πισίνα θα λειτουργεί μέχρι τις 2 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:00:00 UTC (ακριβής χρονική σήμανση: 1785682798).
  • Το Safety Staking pool θα λειτουργεί παρομοίως έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 15:00:00 UTC (ακριβής χρονική σήμανση: 1788793198).

Μπορεί το διακυβέρνηση του dYdX να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα των περιόδων epoch;

Η αρχική περίοδος ενός epoch είναι 28 ημέρες. Η διακυβέρνηση υου dYdX μπορεί να τροποποίησει της διάρκειας των περιόδων μέσω ψηφοφορίας, εντός των καθορισμένων ορίων. Τα ελάχιστα και μέγιστα μήκη μίας εποχής είναι 6 και 92 ημέρες, αντίστοιχα.

Τι είναι το παράθυρο συσκότισης;

Για το Liquidity Staking Pool και το Safety Staking Pool , επιβάλλεται ένα χρονοδιάγραμμα κάθε περιόδου για αναλήψεις ,προκειμένου να παρέχεται προβλεψιμότητα και κανονικός ρυθμός για τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων στο pool. Ένας επενδυτής πρέπει να ζητήσει την ανάληψη των κεφαλαίων του πριν από το παράθυρο συσκότισης για να μπορέσει να αποσύρει τα χρήματα του μετά το τέλος αυτής της εποχής. Εάν ένας επενδυτής δεν ζητήσει ανάληψη, τότε τα στοιχηματισμένα κεφάλαια του παίκτη μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο.

Το συνιστώμενο παράθυρο συσκότισης για καθεμία από τις Δεξαμενές Πονταρίσματος Ρευστότητας (Liquidity Staking Pool) και το Safety Pool είναι 14 ημέρες. Μέσω της κοινοτικής διακυβέρνησης του dYdX μπορεί να ψηφίστει η τροποποίηση του παραθύρου συσκότισης, εντός των καθορισμένων ορίων. Τα ελάχιστα και τα μέγιστα παράθυρα συσκότισης είναι 3 και 46 ημέρες, αντίστοιχα.

Πότε μπορεί να γίνει ανάληψη των κερδισμένων ανταμοιβών σε DYDX;

Τα κερδισμένα $DYDX τόκεν μέσω των Retroactive Mining Rewards, Trading Rewards και Liquidity Provider Rewards μπορούν να μεταφερθούν όπως είπαμε και παραπάνω, στο τέλος κάθε περιόδου. Οι κάτοχοι $DYDX τόκεν πρέπει να περιμένουν περίπου 7 μέρες (Περίοδος Αναμονής) μετά το τέλος της εκάστοτε περιόδου ώστε να διεκδικήσουν τα κρυπτονομίσματα τους. Μόλις διεκδικηθούν, μπορούν να μεταφερθούν σε πορτοφόλι μέσω Metamask (ή άλλου που υποστηρίζεται) ή να κατατεθούν στη διακυβέρνηση του dYdX με την μέθοδο του staking.

Τα κερδισμένα $DYDX τόκεν μέσω του Pool Staking Liquidity και του Safety Staking pool μπορούν να διεκδικηθούν ανά μπλοκ και μπορούν να αποσυρθούν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου.

Ποιος είναι ο σκοπός της Περιόδου Αναμονής;

Πώς αποθηκεύονται οι ανταμοιβές στο τέλος της κάθε περιόδου;

Οι αναδρομικές ανταμοιβές συναλλαγών και οι ανταμοιβές παρόχου ρευστότητας αποθηκεύονται σε ένα δέντρο Merkle, το οποίο περιέχει τις σωρευτικές ανταμοιβές που έχει κερδίσει κάθε χρήστης από την έναρξη του προγράμματος διανομής των $DYDX τόκεν.

Στο τέλος κάθε περιόδου, ενημερώνεται το σύστημα Merkle μέσω του συστήματος oracle του ChainLink στο έξυπνο συμβόλαιο MerkleDistributorV1 για να αντικατοπτρίζει τις ανταμοιβές που αποκτήθηκαν την τελευταία περίοδο. Εκτελείται μια ενημέρωση ορίζοντας την προτεινόμενη ρίζα Merkle στην πιο πρόσφατη τιμή που επιστρέφεται από το συμβόλαιο oracle.

Η προτεινόμενη ρίζα Merkle μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την πάροδο μιας Περιόδου Αναμονής . Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής, η διακυβέρνηση dYdX έχει την ευκαιρία να παγώσει τη ρίζα Merkle, σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρίζα είναι λανθασμένη ή κακόβουλη. Εάν η ρίζα Merkle δεν έχει παγώσει, η νέα ρίζα Merkle ενεργοποιείται και οι χρήστες μπορούν να διεκδικήσουν τις ανταμοιβές τους από την προηγούμενη περίοδο.

Κάθε φορά που αλλάζει η περίοδος, συμβαίνουν τα εξής με τη σειρά:

• Όταν τελειώνει μια περίοδος, τα δεδομένα ανταμοιβών υπολογίζονται για όλη τη δραστηριότητα των χρηστών από την τελευταία περίοδο.

• Αυτά τα δεδομένα προστίθενται σε μια δομή δεδομένων στο IPFS, που αποθηκεύεται με ένα σταθερό όνομα IPNS.

• Το σύστημα του ChainLink, παρατηρώντας επίσης την αλλαγή στην περίοδο, αναζητάει τα πιο πρόσφατα δεδομένα ανταμοιβών χρησιμοποιώντας το γνωστό όνομα IPNS.

• Κάθε υπογράφον μαντείο χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα ανταμοιβών για να υπολογίσει τις ανταμοιβές που αποκτήθηκαν πρόσφατα για κάθε χρήστη.

• Κάθε υπογράφον μαντείο υπολογίζει το νέο αθροιστικό δέντρο Merkle και τη ρίζα Merkle.

• Κάθε υπογράφον μαντείο γράφει τα δεδομένα του δέντρου Merkle στο IPFS, λαμβάνοντας ένα IPFS CID. (Θα έπρεπε να έχουν υπολογίσει το ίδιο δέντρο και επομένως να λάβουν το ίδιο CID.)

• Εάν οι υπογράφοντες του μαντείου συμφωνούν στις ίδιες τιμές, τότε το RewardsOracle ενημερώνεται με τη νέα ρίζα Merkle, το IPFS CID και τον αριθμό εποχής.

• Ένας υπογράφων (ή κάποιο τρίτο μέρος) καλεί τη δημόσια συνάρτηση MerkleDistributorV1.proposeRoot() για να ορίσει την προτεινόμενη ρίζα Merkle στη νέα τιμή.

• Υπάρχει μια περίοδος αναμονής, κατά τη διάρκεια της οποίας η διακυβέρνηση μπορεί να ζητήσει MerkleDistributorV1.pauseRootUpdates() να αποτρέψει την εφαρμογή της προτεινόμενης ρίζας Merkle.

• Μετά την περίοδο αναμονής, ένας υπογράφων χρησμού (ή τρίτο μέρος) καλεί τη δημόσια συνάρτηση MerkleDistributorV1.updateRoot() που προκαλεί την ενεργοποίηση της προτεινόμενης ρίζας Merkle.

• Μόλις ενεργοποιηθεί η νέα ρίζα Merkle, οι χρήστες μπορούν να διεκδικήσουν ανταμοιβές από την τελευταία περίοδο.

Exit mobile version