11η Περίοδος epoch Τελείωσε η 11η περίοδος epoch και ξεκίνησε αυτόματα ...

Η δυναμική ιδέα για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου blockchain δεν γίνεται ...

Μια επισκόπηση του συστήματος των epoch του dYdX, στα Ελληνικά. Όλες ...